مجتهدی که خل و چل شده بود و هر و هر بیخودی میخندید

mollah


آیت الله الهیان در قزوین سکته کرد. پیش محمد صفری می فرمود: زمستان بود و بخاری خاکه اره ای هم برایش گذاشته بودند تا سرما نخورد. آمدم منزلش سر بزنم دیدم افتاده است و سریع آمدم دکتر آوردم و دکتر معاینه کرد و گفت باید به تهران منتقل شود. رفقا یا فرزندانش ایشان را برای معالجه به تهران بردند. حدود یک سال بعد از سکته اش به مدرسه التفاتیه تشریف آوردند و در حجره سید محمد خوئینی ها سکنی کردند و مردم و علاقمندان به عیادت ایشان می آمدند.

آقای خوئینی ها می گفت: گاه که مردم می آمدند آقای الهیان با صدای بلند قاه قاه می خندید. من عرض کردم: آقا! این طور که شما می خندید صورت خوشی ندارد.

ایشان فرمود: دست خودم نیست. من گاه در وجود بعضی ها چیزهایی می بینم که ناگهان خنده ام می گیرد.
https://is.gd/OgZFn5

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جَلق سیاسی و تخدیری برای انفعال

واکنش شهردار میبد به دریده شدن کودک زباله گرد ۸ ساله توسط سگهای ولگرد : شهروندان از زباله گردی خودداری کنند

جشن سده (جشن پدیدار آمدن آتش) بر همه ایرانیان خجسته باد - ۱۰ بهمن