خامنه‌ای با کشتن ۱۵۰۰ نفر انسان، رکورد امیرالمومنین را شکست

MazdYasna

اسلام آیینی است دروغین و خونریز که در هر سرزمین بالهای واپسگرایی، خفقان سیاسی و انسان ستیزی خود را پهن کرده، دیگر نشانی از آزاد اندیشی و انسانگرایی در آن سرزمین به چشم نمی خورد
https://twitter.com/kermeabrisham2/status/1209156379048632320https://is.gd/MfLyvU

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جَلق سیاسی و تخدیری برای انفعال

واکنش شهردار میبد به دریده شدن کودک زباله گرد ۸ ساله توسط سگهای ولگرد : شهروندان از زباله گردی خودداری کنند

جشن سده (جشن پدیدار آمدن آتش) بر همه ایرانیان خجسته باد - ۱۰ بهمن