پرچم شیر و خورشید ساخت ایران

Senobar


چند جوان ایرانی که خود را سربازان درونمرز می نامند با سرمایه شخصی اقدام به یادگیری چاپ سیلک کرده و اکنون به ساخت پنهانی پرچم شیر و خورشید در خانه مشغولند.
این جوانان در نظر دارند تا پنجم دی هشتصد پرچم شیر و خورشید نشان برای تظاهرات آماده کنند.


https://www.instagram.com/p/B6ORD3-Hd1X/

درود بر دلاوران ایرانزمین که اینچنین هدفمند و آگاه برای تغییر سرنوشت خود از جان مایه میگذارند.

https://is.gd/MLeIRi

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جَلق سیاسی و تخدیری برای انفعال

واکنش شهردار میبد به دریده شدن کودک زباله گرد ۸ ساله توسط سگهای ولگرد : شهروندان از زباله گردی خودداری کنند

جشن سده (جشن پدیدار آمدن آتش) بر همه ایرانیان خجسته باد - ۱۰ بهمن